Zasady rozliczania projektów unijnych

Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej polscy przedsiębiorcy i rolnicy mają zdecydowanie zwiększone szanse na rozwój swojej działalności. Mogą wciąż udoskonalać swoje  linie produkcyjne, produkty bądź ułatwiać sobie pracę poprzez zakup nowych sprzętów bądź budowę nowych lub rozbudowę istniejących budynków. Mogą korzystać ze środków unijnych w postaci dotacji, refundacji poniesionych kosztów bądź dopłat do kredytów w postaci preferencyjnego oprocentowania lub nawet częściowej spłaty kapitału.

Prawidłowe rozliczenie projektu unijnego

rozliczanie projektów unijnychRozliczanie projektów unijnych to już jeden z ostatnich etapów związanych z realizacją przedsięwzięcia realizowanego przy udziale środków unijnych. Jest tak samo ważny, a nawet może ważniejszy od etapów początkowych gdyż od niego właśnie zależy czy nie będzie trzeba zwracać już otrzymanych środków bądź w przypadku refundacji kosztów kwalifikowanych, czy przedsiębiorca otrzyma środki. Mimo, że nie jest to prostym zadaniem, nie musimy od razu zatrudniać firmy zewnętrznej, i ponosić dodatkowych kosztów,  w celu rozliczania projektu. Pierwszą podstawową zasadą w drodze do prawidłowego rozliczenia projektu unijnego jest dokładne zapoznanie się z umową o dofinansowanie. Zawarte są w niej wszystkie informacje odnośnie sposobu rozliczenia oraz wydatków kwalifikowanych. Warto w tym celu zaangażować zaufanego pracownika, który również zapozna się z umową i będzie mógł też pilnować prawidłowości wymaganych dokumentów. Sprawdza się tu stare przysłowie „ cio dwie głowy to nie jedna”. Należy dokładnie zapoznać się za zasadami dokonywania zakupów współfinansowanych ze środków unijnych. Często zdarza, że przedsiębiorcy realizujący swój pierwszy projekt dopiero tu spotykają się z procedurą w ramach której należy stworzyć tzw. zapytanie ofertowe. Niezwykle istotny jest harmonogram realizacji inwestycji. Należy pilnować dat w nim zawartych a przypadku gdy z jakiś przyczyn wiadomo, że nie uda się dotrzymać terminów, zgłosić do odpowiedniego organu w celu anektowania umowy. Ważnym elementem jest także odpowiednie udokumentowanie wkładu własnego a także sfinansowania podatku VAT. Praktycznie każdy projekt wymaga zaangażowania środków własnych. Dodatkowo środki z dotacji unijnych finansują jedynie wartość netto kupowanych przedmiotów, maszyn, urządzeń bądź materiałów budowlanych. Dlatego przedsiębiorca musi znaleźć jeszcze dodatkowe środki na sfinansowanie podatku VAT. Często zdarza się, z przedsiębiorca korzystający ze środków unijnych może spodziewać się kontroli. Jest to standardowa procedura, która niejednokrotnie budzi obawy. Jednak gdy projekt realizowany jest i rozliczany zgodnie z umową, nie powinno być problemów. Kolejnym elementem jest  utrzymanie inwestycji. Oznacza to że, inwestycja realizowania z udziałem funduszy unijnych nie może być znacząco modyfikowana przez okres jaki zawarty jest w umowie o dofinansowanie ( zwykle jest to okres trzech lat).

Choć realizacja projektów przy udziale środków pochodzących ze środków unijnych nie jest przysłowiową „bułką z masłem”, to nie warto od razu się poddawać i zniechęcać. Bardzo ważną radą podczas realizacji i rozliczania projektów unijnych jest zwracanie uwagi na detale. Właśnie te szczegóły często pomijane i uznawane za mało ważne mogą być przyczyną niepowodzenia. Wymaga to sporo zaangażowania w czytanie zasad, regulaminów i być może nawet ustaw. Jednak fakt ze dzięki takiemu zaangażowaniu możemy stworzyć coś nowego lub rozwinąć już istniejące przedsiębiorstwo tak aby praca w nim przynosiła satysfakcje i zadowalające przychody  jest warty zachodu i zaangażowania.