Sprzeciw odnoszący się do nakazu zapłaty

 

W przypadku, gdy toczy się postępowanie sądowe, nie zawsze mamy świadomość, jakie prawa nam przysługują. Przede wszystkim stronom postępowania przysługują różnego rodzaju środki odwoławcze, które pozwalają zakwestionować niesprawiedliwe w odczuciu stron decyzje sądu. W przypadku, gdy sytuacja taka ma miejsce, dobrze jest zainteresować się możliwościami postępowania.

Od sądowego nakazu zapłaty również można się odwołać

sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowymŚrodek odwoławczy, z którego ze względu na niską świadomość społeczną, wciąż bardzo mało osób korzysta jest sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Wiele osób, które spotykają się z problemem takiego postępowania wciąż nie uświadamia sobie, że istnieją skuteczne środki odwoławcze od sądowych nakazów zapłaty. Jeżeli uważamy, że nakaz taki jest niesprawiedliwy, bądź został wydany z rażącym naruszeniem przepisów powinniśmy zorientować się w odpowiednich procedurach i zgłosić sprzeciw odnośnie takiego nakazu. W tym przypadku polecane jest skorzystanie z pomocy profesjonalisty, ponieważ odnośnie takiego sprzeciwu pojawia się bardzo wiele przepisów regulujących, określających w jakich sytuacjach jest on skuteczny i jaki mamy termin na podniesienie takiego sprzeciwu. Działanie takie, jest przejawem świadomego korzystania ze swoich praw, z uwzględnieniem prawa do obrony i prawa do ochrony swoich dóbr w tym przypadku materialnych. Mamy prawo do takich działań i powinniśmy z tego prawa korzystać.

Decydując się na podniesieniu sprzeciwu od sądowego nakazu zapłaty możemy bardzo wiele zyskać. Przede wszystkim jest to sposób na podważenie decyzji, ponieważ jeżeli coś wydaje nam się niesprawiedliwe mamy prawo dochodzić sprawiedliwości. Odwołania takie przynoszą bardzo często pożądane efekty, więc warto z nich korzystać.