Proces wyceny przedsiębiorstwa

Każda firma posiada jakiś majątek w postaci środków trwałych, kadry pracowniczej i nawet samej marki firmy, która również ma swoją wartość. W niektórych sytuacjach wymagana jest szczegółowa wycena danego majątku, a mianowicie w przypadku upadłości lud sprzedaży danego przedsiębiorstwa. Liczy się wtedy każdą część majątku firmy w sposób rzetelny i prawdziwy.

Wyceną majątku firm zajmują się specjaliści

wycena majątku spółekW przypadku upadłości przedsiębiorstwa wycena majątku ma na celu oszacowanie, czy ten majątek wystarczy na zaspokojenie należności w stosunku do wierzycieli. W tym przypadku dokonuje się ją na zlecenie syndyka masy upadłościowej. W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa zlecającym jest albo kupujący, albo sprzedający daną spółkę. Sama wycena majątku spółek nie jest procesem łatwym. Poza oczywiście wyceną przedmiotów, maszyn i budynków będących w posiadaniu firmy, co jest tak naprawdę najłatwiejszą częścią wyceny, trzeba jeszcze wycenić rzeczy niematerialne. Wykwalifikowana siła robocza będąca zatrudniona w przedsiębiorstwie także jest coś warta. Nowy nabywca firmy zazwyczaj szuka doświadczonych pracowników, a jeśli są tacy, którzy w danej firmie już na tych stanowiskach pracowali wiele lat, to również będzie miało swoją wartość. Do tego dochodzi także sama marka i renoma firmy. Firma o dobrej opinii, której marka jest rozpoznawalna jest o wiele więcej warta niż mało znana firma o kiepskiej opinii.

Kompleksowa wycena danego przedsiębiorstwa bierze pod uwagę wszystkie te czynniki, a każdy z nich jest coś wart. Sumaryczna kwota wartości danego przedsiębiorstwa jest tutaj właśnie tą wyceną, której oczekujemy. Tylko rzetelna i kompleksowa wycena będzie miała jakąkolwiek wartość, a jak widzimy składa się ona nie tylko z samej materialnej części majątku firmy.