Poznaj agencje public affairs!

Na pozytywny wizerunek firmy bądź marki może mieć wpływ nawiązywanie ścisłej współpracy oraz dobrych relacji z liderami opinii publicznej, politykami, urzędami czy instytucjami. Utrzymywanie tych relacji ma na celu budowanie pozytywnego wizerunku, a także sprzyjających warunków rozwoju działalności biznesowej na danym rynku.

Która agencja public affairs króluje w Warszawie?

agencje public affairs warszawaDziałania z zakresu public affairs są często składową kampanii społecznych czy edukacyjnych, a także określonych działań z zakresu CSR Klienta. Po wpisaniu w wyszukiwarkę agencje public affairs warszawa, wśród liderów wyróżnia się agencję Good One. Specjaliści z agencji Good One, która ma swoją siedzibę w Warszawie oferują doradztwo z zakresu public affairs, a także przeprowadzanie działań na szczeblu lokalnym oraz ogólnopolskim.Good One PR to agencja strategicznego zarządzania komunikacją, działająca na rynku od 2009 roku. Strategiczne public relations, w rozumieniu Good One PR, to indywidualne i kompleksowe podejście uwzględniające takie elementy, jak: poznanie klienta, jego potrzeb, celów wizerunkowych i biznesowych, poznanie otoczenia biznesowego klienta oraz Jego grupy docelowej, odpowiedni dobór kanałów i narzędzi komunikacyjnych,audyt mediów, środowiska klienta, przygotowanie materiałów do pracy z mediami i klientem, monitoring mediów i jego analiza,kreowanie dobrych pomysłów spełniających cele komunikacyjne i biznesowe, profesjonalne zarządzanie komunikacją i relacjami.

Za cel Good One stawiają sobie satysfakcję klienta oraz osiągnięcie zamierzonych celów wizerunkowych oraz biznesowych. Good One prowadzi działania w obszarze strategicznego public relations. Znają siłę komunikacji oraz jej zróżnicowany wpływ na zachowania odbiorców. Będąc ekspertami w obszarach: public relations, marketingu i Internetu, wiedzą, co grupa docelowa naszego Klienta czyta, ogląda, o czym mówi i czego słucha.