Najlepsza księgowa dla firmy

Każda dobrze prosperująca firma powinna posiadać osobę, które będzie kontrolować ich wszystkie płatności, dokumenty oraz wszelkie sprawy finansowe firmy. Taką osobą jest księgowa, która posiada specjalne kwalifikacje zawodowe, duże umiejętności analityczne oraz sprawność i dokładność w liczeniu. 

Zakres obowiązków księgowej

księgowa lublinW każdej firmie stanowisko księgowej jest bardzo ważne, a sama praca ma charakter niezwykle odpowiedzialny, ponieważ osoba ta odpowiada za wszystkie rozliczenia finansowe i obieg dokumentów w całej firmie. Księgowa lublin za jakikolwiek swój błąd ponosi odpowiedzialność prawną, ze względu na stan finansów jednostki, a jest to tzw. odpowiedzialność cywilna, finansowa, pracownicza, a czasami nawet i karna. Osoba zatrudniona na stanowisku księgowej przede wszystkim dba o rozliczenia finansowe i podatkowe firmy względem Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, innych pracowników firmy, jak i jej klientów. Prowadzi ona głównie ewidencję księgową tj. Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, Ksiąg Rachunkowych dla pełnej księgowości oraz Ewidencji Przychodów dla przedsiębiorców rozliczających się za pomocą ryczałtu. Samodzielny księgowy wykonując swoje obowiązki rzetelnie, z największą starannością oraz dokładnością może awansować na stanowisko głównego księgowego lub kontrolera finansowego. Taka osoba musi jednak poszerzać swoją wiedzę na temat księgowości oraz ukończyć specjalny kurs dla uzyskania kwalifikacji ACCA. 

Aby móc pracować na stanowisku księgowej trzeba przejść przez kurs przygotowujący do zawodu oraz odbyć specjalne praktyki, dzięki którym zdobędziemy cenne doświadczenie zawodowe. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi również posiadać dużą odporność na stres, ponieważ praca jest bardzo odpowiedzialna, a za jakiekolwiek błędy ponosi się odpowiedzialność karną.