Na czym polega praca tymczasowa?

 

Praca tymczasowa jest formą zatrudniania, która polega na podpisaniu trójstronnej umowy pomiędzy agencją pracy tymczasowej, pracownikiem, a pracodawcą. Działalność takich agencji jest szczegółowo uregulowana w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, a jej prawne działanie musi być wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Na czym dokładnie polega ich działalność?

Zasady działania agencji pracy tymczasowej

agencja pracy tymczasowej InowrocławPraca tymczasowa jest specyficzną formą zatrudnienia, która zawierana jest pomiędzy trzema podmiotami. W takiej sytuacji pracownik nie jest bezpośrednio zatrudniany przez pracodawce, dla którego będzie świadczył daną prace, tylko przez agencje, która dodatkowo wypłaca mu wynagrodzenie. Agencja pracy tymczasowej Inowrocław kieruje takiego pracownika do pracy u pracodawcy, z którym ma podpisaną umowę współpracy. Taka sytuacja jest bardzo korzystna dla firmy poszukującej pracownika, ponieważ zwolniona jest ona wtedy z prowadzenia jakiejkolwiek dokumentacji względem tej osoby. Pracodawca nie musi także rozliczać pracowników z pracy, wypłacać wynagrodzeń, a także odprowadzać składek ZUS, ponieważ z racji tego, że to agencja ma podpisaną umowę z pracownikiem jest zobowiązana do takich czynności. Najbardziej opłacalne jest korzystanie z usług agencji w przypadku prac tymczasowych, ponieważ pozwala to na równe traktowanie każdego pracownika niezależnie od jego umowy oraz praw z tym związanych.

Pracownicy za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej są zatrudniani najczęściej na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jeżeli jednak taka praca nie miałaby mieć cech stosunku pracy w drodze wyjątku można zawrzeć umowę cywilnoprawną, która najczęściej występuje pod postacią umowy zlecenia. Agencje rekrutują pracowników w Polsce, jak i za granicą.