Konstrukcja uchwytów podłogowych

 

Informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy podawane w różnych kontekstach niemal zalewają dziś przestrzeń publiczną, stąd też zachowywanie wszelkich zasad bezpieczeństwa przy przewożeniu towarów czy ładunków dla większości przewoźników( wyłączając z tej grupy ewidentny margines) staje się fundamentalnym priorytetem. 

Zastosowanie i funkcjonalność uchwytów podłogowych

Naturalnie ważnym jest by transportowane z miejsca na miejsce rzeczy były odpowiednio chronione, w przeciwnym bowiem razie dojść może z czasem do poważnej katastrofy, dlatego właśnie tak istotną rolę do spełnienia ma uchwyt podłogowy. Wedle standardowych założeń uchwyty podłogowe mają za zadanie w szczególności przytrzymywać dany ładunek (element, towar) w trakcie przewozu tak by nie podlegał on żadnym poważniejszym turbulencjom mogącym finalnie skutkować nieodwracalnymi konsekwencjami takimi jak  chociażby różnego typu uszkodzenia. Idąc dalej tym tokiem myślenia można zatem stwierdzić, że uchwyt podłogowy doskonale amortyzuje, czyli skutecznie wytłumia najmocniejsze nawet drgania. Przyznać trzeba, iż rodzajów takich uchwytów na rynku odnajdzie się wyjątkowo dużo. Generalnie uchwyt podłogowy składa się zazwyczaj z zagłębienia przeznaczonego bezpośrednio na umieszczenie w nim określonego ładunku/towaru, specjalistycznych bolców (haków) służących do przytrzymania wiezionego materiału oraz łańcuchów dodatkowo przytwierdzonych do podłoża pojazdu obejmujących swym zasięgiem ponadto całość ładunku. W tym miejscu warto dodać również, że uchwyt podłogowy przeznaczony do zabezpieczania dużych rozmiarów ładunków często wyposażony jest też w specjalne ramy ochronne zapobiegające ewentualnemu wyślizgnięciu się towaru podczas jazdy.

Co istotne, „w standardzie”  np.wielu samochodów dostawczych czy przyczep już producenci aranżują odpowiednie miejsce na to by zamontować tam uchwyt podłogowy. Dzięki czemu później potencjalni nabywcy mogą spokojnie dobrać dla siebie adekwatny model. Uchwyt podłogowy, w takich przypadkach może być następnie wpuszczany bezpośrednio w podłogę.