Klasyfikacja rębaków do drewna

Pozyskiwanie i przetwórstwo drewna to dwie bardzo duże branże o ogromnym znaczeniu dla gospodarki. Wymagają one specjalistycznego sprzętu, który zapewni oszczędne gospodarowanie cennym materiałem drzewnymi stającym się powoli towarem deficytowym. Dobrym sygnałem jest wykorzystywanie odpadów drzewnych w czym ważną rolę odgrywają rębaki.

Rodzaje i zastosowania rębaków

rębakDo przetwarzania na zrębki drzewne wszelkich odpadów pozostających po wycinkach drzew i krzewów służy rębak zdobywający coraz większą popularność wśród odbiorców. Powodem dużego zainteresowania tymi urządzeniami jest przede wszystkim aspekt ekonomiczny. Firmy będące w posiadaniu tych urządzeń świadczą usługi pielęgnacji zieleni oraz wykonują usługi przetwórcze na rzecz innych podmiotów. Towarem handlowym są również same zrębki drzewne, z których produkuje się ekologiczny opał. Zainteresowanie zrębkami okazują również inne branże jak chociażby ogrodnicza. Rębaki dzielimy wg. zastosowanego napędu na elektryczne, spalinowe, napędzane poprzez WOM – wał odbioru mocy silnikiem ciągnika. Pomimo różnic w zastosowanym napędzie mają one zbliżoną budowę jeśli chodzi o podstawowe moduły. Oczywiście w zależności od producenta rębaki mają mniej lub bardziej złożoną budowę jeśli chodzi o wyposażenie wspomagające pracę operatora. Coraz częściej w nowoczesnych rębakach wykorzystuje się moduły elektroniczne do sterowania parametrami pracy. Bardzo wyraźną linią podziału rębaków jest rodzaj zastosowanego mechanizmu tnącego. Według tego kryterium wyróżniamy rębaki tarczowe i bębnowe.

Oferowane obecnie rębaki zaspokajają potrzeby najbardziej wymagających odbiorców profesjonalnych poszukujących urządzenia o różnej budowie i różnorodnych parametrach roboczych. Producenci nie zapominają również o użytkownikach domowych, którym dedykują małe urządzenia o napędach elektrycznym i spalinowym.