Klasyfikacja i zastosowanie filtrów dokładych

Wentylacja jest obowiązkowym elementem każdego nowoczesnego budynku. Kanały wentylacyjne dostarczają do lokali oczyszczone powietrze pozwalając nam lepiej funkcjonować. Dobre sieci wentylacyjne zaopatrzone są w wysokiej jakości centrale oraz w system filtrów o odpowiedniej dla budynków skali oczyszczania.

Przeznaczenie filtra dokładnego

filtry do wentylacji dokładneFiltry powietrza zostały ściśle sklasyfikowane pod względem stopnia oczyszczania. Według polskich i europejskich norm PN EN 779:2012 wyróżniamy filtry powietrza wstępne, do których należą wszystkie oznaczone symbolami G1, G2, G3 i G4. Następna grupa to filtry powietrza średniego stopnia o symbolach M5 i M6. Wszystkie filtry przeznaczone do dokładnego oczyszczania występują pod oznaczeniami F7, F8 i F9. Poszczególne grupy różnią się wyrażonym w procentach poziomem zatrzymania pyłów syntetycznych i końcowym oporem powietrza określonym w Pascalach. Dla filtrów dokładnych poziom zatrzymania musi się zbliżać do 100%, a opór końcowy powietrza nie może być mniejszy niż 450 Pa. Wszystkie filtry do wentylacji dokładne mają za zadanie obniżyć poziom zanieczyszczeń stałych i gazowych, które znajdują się w przesyłanym kanałami wentylacyjnymi powietrzu. Ich funkcją jest również zabezpieczenie podzespołów centrali wentylacyjnych. Filtry dokładne cechują się dużą zdolnością magazynowania pyłów przy stosunkowo małych wymiarach. Filtry dokładne różnych typów pozwalają na równomierny przepływ powietrza gwarantując zatrzymanie pyłów, sadzy, zarodników grzybów, mgły olejowej oraz częściowo bakterii i dymu tytoniowego.

Przynależność filtrów do grupy dokładnych F7, F8, F9 predystynuje je do stosowania jako filtry drugiego stopnia oczyszczania lub w układzie HVAC jako filtr główny. Filtry dokładne są idealne do przygotowania układu wentylacji dla filtrów absolutnych EPA, HEPA, ULPA. Stosuje się je do oczyszczania powietrza w biurach, szpitalach czy przetwórstwie spożywczym.