Jakie ubezpieczenie warto posiadać podróżując po UE?

 

Podróżując samochodem w krajach strefy Schengen nie musimy posiadać dodatkowych dokumentów uprawniających się do poruszania się po drogach międzynarodowych. Polskie prawo jazdy jak również krajowa polisa OC uprawnia nas do przekraczania granic w obrębie wszystkich krajów Unii Europejskiej na mocy Porozumienia Wielostronnego, natomiast w przypadku wyjazdów służbowych czy turystycznych do państw takich jak Rosja czy Ukraina powinniśmy poprosić ubezpieczyciela o wystawienie „zielonej karty”.

Podróże i wyjazdy w obrębie państw UE

wypadki samochodowe w Unii EuropejskiejWybierając się na urlop lub podróżując służbowo musimy mieć na uwadze ryzyko, jakie niesie ze sobą poruszanie się pojazdem. Przepisy drogowe czy specyfika oznaczeń drogowych na terenie innych państw strefy Schengen wymaga od kierowców zastosowania wzmożonej ostrożności oraz zachowania szczególnego skupienia i uwagi w trakcie kierowania pojazdem. Nie mniej jednak wypadki samochodowe w Unii Europejskiej to coraz częściej pojawiające się we wiadomościach informacje, dlatego przed wyjazdem postarajmy się maksymalnie zadbać o własne bezpieczeństwo, jak również osób z nami podróżujących. W ramach zachowania szczególnych środków ostrożności w pierwszej kolejności postarajmy się o wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która jest wydawana bezpłatnie w odpowiednim oddziale NFZ i w razie wypadku komunikacyjnego będzie stanowiła dla nas gwarancję możliwości skorzystania z bezpłatnej opieki medycznej poza granicami kraju. Dodatkowo warto także zapytać o dodatkowe ubezpieczenie NNW lub polisy ubezpieczenia turystycznego, które zagwarantują nam wypłatę odszkodowania na drodze wypadku zarówno dla kierowcy jak i pasażerów auta, w tym zwrot kosztów leczenia, transportu na teren Polski oraz (jeżeli zostanie to uwzględnione jako przedmiot ubezpieczenia) kosztów za poniesione straty materialne takie jak np. uszkodzenie czy dewastacja sprzętu elektronicznego.

Polisy ubezpieczenia turystycznego zawiązywane są na postawie przeprowadzonej ankiety na temat stanu zdrowie i zawiera się je na czas, w którym będziemy przebywać na wyjeździe. Natomiast dodatkowe ubezpieczenie dla kierowcy i pasażera NNW jest dodatkową polisą do podstawowego ubezpieczenia OC i zwiera się je na okres 1 roku. W myśl regulacji zawartych w Kodeksie Cywilnym na odstąpienie od ubezpieczenia dodatkowego mamy 30 dni od momentu zawarcia, chyba że postanowienia umowy stanowią inaczej.